Algemene verordening en gegevensbescherming (AVG)

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeute  mijn best doe uw privacy te waarborgen . Dit is ook een wettelijk opgelegd door de Europese privacywet.

Dit betekend onder meer dat ik ;

* Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en eventuele medische gegevens

* Er voor zorg dat onbevoegde geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw  therapeute heb ik als enige toegang tot uw gegevens

Ik heb een wettelijke  geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

*Een klein deel van de gegevens (factuur) wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

ELILA maakt geen gebruik van een cliënten dossier

                  ELILA voetreflex maakt gebruik van Cookies en  Google Analytics melding